Vibro Ripper

Hem

DeRipper fungerar bättre än vanliga hydraulhammare om materialet är mjukare än granit, tex kalksten, DeRipper fungerar bra på tjäle och lätt armerad betong.